vrijdag 2 november 2018

Bundel 'Overnachtende Gedachten'


Overnachtende Gedachten

Wakkerhoudende gedachten
Blijven heel vaak overnachten
In rumoerige vertrekken
Van mijn volgeboekte hoofd

Zij komen zonder reservering
Daarmee dus geen annulering
Men hoeft mij niet meer te wekken
Want mijn nachtrust is geroofd

Zij zouden aangenaam verrassen
Met de zachtheid van matrassen
Maar het lawaai blijft tegendelen
Als geschreeuw uit duizend kelen

Overnachtende gedachten
Tot de haan kraait zal ik smachten
Naar verblijf op stille plekken
Waar mijn gepieker is gedoofd

Ervoorlog

In de verte, nog onhoorbaar door de afstand
Te zacht nog om het door de wind te laten meevoeren
Naar oren waar binnen het zal worden omgezet
In angstaanjagende gedachten
Is het geluid reeds geboren

Te zwak van trilling, want te ver
Om zelfs op de grond liggend al waar te nemen
Zijn voeten begonnen met marcheren
Of trappen gaspedalen in
Van dreunende voertuigen, de wapens gericht

Een grasspriet wijst omhoog
Naar de zomerblauwe hemel
Tussen lippen die net hebben gekust

Naast hem in het groene gras
Ligt zij, de lippen in een glimlach

Ze weten niet
Wat morgen komt

De Achterdochtbestrijding

Gegroet, verzuurde sceptici
Thans kunt u zich verblijden
Kijk naar de horizon en zie
Welk voertuig aan komt rijden
Na jaren vol van argwaan volgt hier een mooie tijding
Want het betreft de wagen van De Achterdochtbestrijding

Menigeen in onze stad
Is al die sluwe plannen zat
Niet langer heimelijk beweren
Of achterbaksheid genereren
Zodat de maatschappijmachine
Vol openheid ons zal bedienen
Totdat men zonder vinden zocht
Naar ’t laatste restje achterdocht

Het is, verbeten critici
Niet langer te vermijden
De wagen arriveert nu die
Een eind maakt aan ons lijden
Voorgoed verlost zijn wij straks van wantrouwende kastijding
Ontvang hen met een luid applaus: De Achterdochtbestrijding

Maar toen het voertuig bijna stopte
Keek de chauffeur opzij
Vermoedend dat er iets niet klopte
Reed hij ons snel voorbij

Hank Williams

De naald daalt langzaam in de groeven
Omringd door kraken loopt hij naar
Een intro met de eeuwig droeve
Met smart gevulde steelgitaar

Teksten over sombere tijden
Bedrogen harten, treinen rijden
Voorbij aan zondaars in ’t gevang
Schuldbewust, hun lot zo wrang

Een traag bespeelde countryfiddle
Maakt nog de stemming extra zwart
In drank, gebruikt als troostend middel
Verdrinkt weer een gebroken hart

De plaat staat stil, het lied is klaar
Maar Hank, viool en steelgitaar
Klinken hartverscheurend voort
Ver na zijn eigen slotaccoord

De Boom

Hij stond er bijna vijftig jaren
De boom in oma’s achtertuin
Niemand kwam er met bezwaren
Of stak toen ooit de klachtbazuin

De tijd gegroefd in alle takken
Is er door kinderen vaak verdaan
Wie dacht er serieus aan hakken ?
Dat kon eenvoudig niet bestaan

De jeugd van toen is nu volwassen
Een generatie kwam daarna
Hun grootje moest helaas verkassen
Geen Tarzankreten meer, maar ja

De vooruitgang zal niet stoppen
Hier komt een modernistisch pand
De eerste lente zonder knoppen
Maar vol van zakelijk verstand

Daar ligt de boom in vele blokken
Bundels takken staan er naast
De laatste klimmers zijn vertrokken
De ontwikkelaar heeft haast

H2O

Zoals u vast wel weet bestaat er
Zeventig komma negen procent
Van de planeet waar u nu bent
Uit H2O of kortweg water

In vele Afrikaanse streken
Wordt er met smart naar uitgekeken
Terwijl weer elders werd gebeden
Om hulp van boven en met reden
Als straten meer op beken leken

Onder het alias van regen
Verpest het soms een zomerdag
Terwijl men het ook prijzen mag:
Komt men het in een zwembad tegen
Dan geeft het immers blij gelach

Als het weer een keer gaat vriezen
Raakt het behoorlijk van de wijs
Het zal de vloeibaarheid verliezen
Want het verandert dan in ijs

Misschien dat u er ooit naar zocht
Maar van alle soorten vocht
Is niets op aarde sowieso
Zo machtig als dit H2O